ระบบติดตามสถานะการจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

บัณฑิตสามารถตรวจสอบสถานะโดยกรอกรหัสนศ. และกดปุ่ม Submit

รายละเอียด

บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

โดยนำเลขที่นำส่งไปตรวจสอบที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx.