ตรวจสอบการคำนวณเงินคืน ส่วนลดค่าลงทะเบียนเรียน 1/2564

รายละเอียด

รอบของการคืนเงิน
- ส่วนของ มจธ. นศ.จะได้รับเงินคืน 40% นศ. ในวันที่ 30 ก.ย. 2564
- ส่วนของ รัฐ นศ.จะได้รับเงินคืน 60% นศ. ในวันที่ 12 ต.ค. 2564

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณเงิน
ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา : คุณนิชาภา โทร. 0-2470-8149 (ในวันเวลาทำการ)

หากยังไม่ได้รับเงินโอนคืน อาจมีปัญหาเรื่องการผูก Promptpay กับบัญชีธนาคาร
ติดต่อสำนักงานคลัง โทร. 0-2470-8121 ถึง 2  (ในวันเวลาทำการ)