ระบบตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต 2563-2564

ค้นหาโดยการระบุรหัสนักศึกษา
กรณีมีข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อผ่านทาง Line ID : @regiskmutt เพื่อแก้ไขข้อมูล
ทั้งนี้หากท่านไม่แจ้งแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

รายละเอียด

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563 : ขึ้นทะเบียนวันที่ 4-17 ตุลาคม 2565
ปีการศึกษา 2564 : ขึ้นทะเบียนวันที่ 18-31 ตุลาคม 2565

---------------------

บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
            ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ระหว่างวันที่ 4-17 ตุลาคม 2565   ผ่านแอปพลิเคชัน ModLink

บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
            ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2565   ผ่านแอปพลิเคชัน ModLink

: บัณฑิตทุกคนให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต แม้จะไม่เข้ารับก็ตาม
แต่หากยังมีภาระค้าง เช่น ยังไม่ส่งรูปเล่ม ค้างภาควิชา จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้

----------------------------------

หมายเหตุ :

1. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กรุณาติดต่อผ่าน Line: @regiskmutt
    โทรศัพท์ (เฉพาะวัน-เวลาราชการ: จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น.)               

     - คุณจินต์วรา 0-2470-8356 (ขอร่วม-เลื่อนรับปริญญา, แต่งกายข้ามเพศ, พระสงฆ์, ตั้งครรภ์, มีปัญหาในการรับแบบปกติ หรืออื่นๆ)
     - คุณกิตติคุณ 0-2470-8420

 2. กรณีติดปัญหา Account สำหรับการลงทะเบียนผ่าน ModLink ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 0-2470-9444
    หรือทักแชททาง FACEBOOK : Computer Center of KMUTT อีเมล : ccsupport@kmutt.ac.th