ตรวจสอบการคำนวณส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (กรณีได้รับเงินคืน)

รายละเอียด

ค่าเล่าเรียนที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10% ตามประกาศ มจธ. เรื่องทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565